Úvod

Diagnostická morfologická laboratoř DIMOLab s.r.o. vznikla v roce 2013 ze společnosti J.K.Univerzal Přerov, která svou činnost zahájila již v roce 1995 jako jedna z prvních cytodiagnostických laboratoří věnujících se gynekologické cytologii a která v roce 2007 obdržela od Ministerstva zdravotnictví doporučení k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

V roce 2011 byla laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2007 a v roce 2013 spolu se změnou názvu a sídla laboratoře rozšířila svou činnost o oblast histopatologie. Dne 16.06.2015 byla laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013, která je platná do 21.02.2019.

SPOLUPRACUJÍCÍ LABORATOŘ
logo_CGB